Zaměřeno na exekuce: Co znamená…?

Příčinou exekuce bývají nejčastěji nesplacené, mnohdy zbytečné dluhy. Exekuce představuje výkon soudního rozhodnutí a zapisuje se do katastru nemovitostí, tzn. na List vlastnictví.

V praxi se často setkáváme s dotazy/námitkami nejrůznějšího charakteru. Podle Exekutorské komory patří tyto k nejčastějším.

Obvyklé vybavení domácnosti nemusí představovat věci nezbytně potřebné, proto se každý případ posuzuje individuálně, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, zda je daná věc nepostradatelná k uspokojení hmotných potřeb. Exekutor určuje, které předměty budou pojaty do soupisu, přičemž existuje i zákonný institut obrany - návrh na vyškrtnutí ze seznamu, popř. následně vylučovací žaloba.

Přiměřenost postižení majetku znamená zabavení majetku dlužníka v míře a takovými zákonnými způsoby, aby bylo bezpečně a s jistotou dosaženo uspokojení pohledávky věřitele, včetně úhrady nákladů exekuce.

Vydání exekučního příkazu nutně neznamená provedení exekuce. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce je dlužníkovi zakázáno nakládat s veškerými hmotnými i nehmotnými statky. Vydání exekučního příkazu představuje v první fázi zajišťovací úkon. Provedení exekuce se rozumí žádost bance o přeposlání blokovaných částek, žádost zaměstnavateli o přeposlání dosud sražených částek nebo prodej (ne)movitých věcí v dražbě. K provedení exekuce dochází v okamžiku, kdy marně uplyne lhůta 30 dnů, během nichž může dlužník dobrovolně uhradit svůj závazek.

 

více zde

Hledáš bydlení?

Zadej město nebo ulici:

Novinky, aktuality

Reality bez rizika

Množství nešťastníků, kteří se obrátili na Asociaci realitních kanceláří České republiky, a většinou, když už bylo pozdě, toto sdružení motivovalo k vytvoření stránek s důležitými informacemi pro spotřebitele.

Investiční byt: Způsob jak uložit a zhodnotit své úspory

Kdo by se nechtěl stát rentiérem s pravidelným měsíčním příjmem bez práce? Představa trvalého zajištění včetně důchodu je krásná, ale investovat je třeba vždy s rozmyslem.